20 dişleri alt ve üst çenelerde sağda ve solda en arkalarda birer tane olmak üzere 4 tanedir. 16 yaşlarından itibaren çıkmaya başlayabilir ama genellikle 20 yaş civarında çıktıkları için 20 yaş dişleri olarak isimlendirilirler. Diş dizisinin en arkasında ve dar bir alanda kaldıkları için fonksiyona fazla katılmadıkları gibi kolay çürümeye de eğilimli olurlar.

20 yaş dişleri genellikle ağrılı bir sürme dönemi yaşatırlar

, yer darlığı nedeniyle sürme zorluğu olursa iltihaplanma ve ağzı açmada sorun ortaya çıkar. Bu sorunlar sık sık tekrarlanıyorsa ya da 20 yaş dişi çevresinde bir enfeksiyon odağı oluşmuşsa artık o dişin normal yolla ya da cerrahi yolla çıkarılması gerekir.